კრიმონ გაგნიძე (მარჯვნივ), ორ უცნობ მედიკოსთან ერთად.
სანიტარული მატარებელი. პაციენტთა ვინაობა უცნობია.