თინა (დგას მარცხნივ) და სოლიკო (ზის მარჯვნივ) ვირსალაძეები საქართველოს სახელმწიფო სურათების გალერეაში.
რუსუდან ხარაძე მთა-თუშეთში, თუშური ტანსაცმლით.
თამარ ვარაზაშვილის ჩანახატები გადასახლებაში ყოფნისას.