ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. ლექცია ფრანგულ ენაში. მარცხნივ ფრანგული ენის ლექტორი ნორა კუბლაშვილი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის სპორტული მოედანი
სტუდენტთა პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. მეორე რიგში მარცხნიდან: 2. ფიზიკოსი, დოცენტი ვლადიმერ (კაკო) სულავა, 4. ფილოსოფოსი, აკადემიკოსი კოტე ბაქრაძე, 5. ისტორიკოსი, პროფესორი სარგის კაკაბაძე, 6. ლუკა ჭელიძე 8. ფილოსოფოსი, დოცენტი რაჟდენ ჯინჯოლია