თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), ორ უცნობ სამხედროსთან ერთად.
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი. თენგიზ კუპრაშვილი (პირველ რიგში, ცენტრში).
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ პირველი), უცნობ სამხედროებთან ერთად, ტყეში სადილობისას.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
უცნობ სამხედრო პირთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნიდან მესამე) , უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცხო სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ სამხედროებთან ერთად ტყის ფონზე.