დედაღორები შვრია-ვეტჩის შერეულ საძოვარზე, მოსკოვის ოლქში.
1. სტაფილოს კულტივირება მოსკოვის ოლქში. 2. კიტრის მინდორი, იაროსლავლის ოლქში.