ლომონოსოვისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის სამკითხველო დარბაზში.
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. გამოცდა პოლიტიკურ ეკონომიაში.გამოცდას იბარებს ეკონომიკის დოცენტი შოთა დათუსანი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. სტუდენტთა XXII სამეცნიერო სესია, პლენარული სხდომა.
ფიზიკოსთა კონფერენცია ბათუმში. მარცხნიდან ემერეტის პროფესორი თორნიკე ეფრემიძე, უცნობი პიროვნება, ლ. გედევანიშვილი, გ. სალია, უცნობი პიროვნება, გივი ჭურაძე.
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. გამოცდა საზღვარგარეთის ქვეყნების ეკონომიურ და პოლიტიკურ გეოგრაფიაში. მაგიდის თავთან ზის სიმონ გვილავა
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. გამოცდა ადამიანის ანატომიაში.
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. გამოცდა ბიოლოგიაში. მაგიდის თავთან ზის დოცენტი, ბიოლოგიის კათედრის გამგე, გიორგი კოკოჩაშვილი გიორგი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. ისტორიის კათედრა. მარჯვნიდან: 2. ისტორიკოსი ლევან სანიკიძე, 3.პროფესორი არკადი გოგუაძე, 5. პროფესორი ლევან სვანაძე, 7. დოცენტი კოტე აფრიდონიძე, 8. ფაცი იაშვილი, 9. მარო კუბლაშვილი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. პრაქტიკული მუშაობა ხელსაქმეში.
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. კვლევითი მუშაობა გეოგრაფიის ჰერბარიუმში.