კონსულტაცია ბოტანიკაში ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. მარჯვნიდან: 1. ბიოლოგი გიორგი კლიმენტის ძე წიქორიძე
პრაქტიკული მუშაობა ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტთან არსებულ ზოოლოგიის მუზეუმში
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის ლაბორატორია. ცდები ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიაში. მარცხნიდან: 1. პროფესორი ალექსანდრე გოცირიძე, 2. დარეჯან ჩომახიძე, 3. რაისა ფიჩხაძე, 4. თინა შუბლაძე
პროფესორები საშვიდნოემბრო შეკრებაზე ქუთაისში. დგანან მარცხნიდან: პროფესორი ვარლამ ქელბაქიანი, ნ. ჩაკვეტაძე, რ. ენდელიძე, ბ. ნემსაძე, დ. სამხარაძე, გივი ჭურაძე, ინდიკო ჭელიშვილი, ემერეტის პროფესორი თორნიკე ეფრემიძე, თ. გაბრიჭიძე.
საქართველოს სსრ დამსახურებული ბიბლიოთეკარი თამარ ახვლედიანი.
დოკუმენტში აღწერილია ნინა გოგიბერიძის მოგონებები ყაზახეთში გადასახლების პერიოდზე.
მესამე რიგში, მარჯვნიდან მესამე - მერი ენუქიძე, ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის კურსდამთავრებულებთან ერთად.
სტუდენტთა პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. მეორე რიგში მარცხნიდან: 2. ფიზიკოსი, დოცენტი ვლადიმერ (კაკო) სულავა, 4. ფილოსოფოსი, აკადემიკოსი კოტე ბაქრაძე, 5. ისტორიკოსი, პროფესორი სარგის კაკაბაძე, 6. ლუკა ჭელიძე 8. ფილოსოფოსი, დოცენტი რაჟდენ ჯინჯოლია
სტუდენტთა სამკითხველო დარბაზი ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის მესამე კურსის სტუდენტების ჯგუფური ფოტო. პირველ რიგში მარცხნიდან სხედან: რ. ქაროსანიძე, ვარლამ ჯაფარიძე, თორნიკე ეფრემიძე, დალი ლოსაბერიძე, ვერა მჟავანაძე, რაჟდენ გოგრიჭიანი. მეორე რიგში: ჯანელიძე, რომან სანიკიძე, მედიკო ბაბუხადია, რუსუდან ჭუმბურიძე