ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. ბიბლიოთეკის წიგნთსაცავის ოთახი.
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის სპორტის დარბაზი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის სპორტის დარბაზი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის სპორტის დარბაზი
საქართველოს სსრ დამსახურებული ბიბლიოთეკარი თამარ ახვლედიანი.