ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მიხეილ ივანე ძე პავლოვსკი
პეტრე კულბაკა
პავლე სუხოცკი
პეტრე ვერშიგორა
ნოე ჭაბუკიანი
პარტიზანთა შენაერთის მზვერავი მიხეილ სხირტლაძე
უცნობი პარტიზნის პორტრეტი