ცხვრების განბანვა მეცხვარეთა საბჭოთა მეურნეობაში, ცენტრალურ ყაზახეთში.
ქალაქ ყარაგანდას ერთ-ერთი ქუჩა.