ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მოწყალების დების ჯგუფი ველზე.
მოწყალების დები ლაზარეთში.
მოწყალების დები სანიტართან ერთად, ლაზარეთში.
ნინო და ლუდმილა მოდებაძეები.
უცნობი მოწყალების და ლაზარეთში.
უცნობი მამაკაცი ლაზარეთში.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთის აივანზე.
მოწყალების დების ჯგუფი ოფიცერთან ერთად საველე კარვებთან.
უცნობი წყვილი ლაზარეთის შენობასთან.