ნინო და ლუდმილა მოდებაძეები.
მიხეილ (მიშა) ოკუჯავა
ლუდმილა მოდებაძე- გივი, ნათელა და ვაჟა ოკუჯავებთან ერთად.
ნათელა და გივი ოკუჯავები.
მარცხნიდან: ლუდმილა, ქეთო და თამარა მოდებაძეები.