კრიმონ გაგნიძე (მარცხნივ, თეთრი ხალათით) პაციენტის მკურნალობისას.
კრიმონ გაგნიძე (მარცხნივ, თეთრი ხალათით) პაციენტის მკურნალობის დროს.
უცნობ ადამიანთა ჯგუფი.
უცნობი ფოტო.
სანიტარული მატარებელი.
უცნობი ფოტო.
კრიმონ გაგნიძე (მარჯვნივ) უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
უცნობ ქალთა ჯგუფი.
უცნობი ფოტო ძეგლის ფონზე.
სამხედრო მატარებელი, უცნობი პერსონალი.