ცენტრში - კარლო ხმელიძე
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი
უცნობ ჯარისკაცთა ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობ ჯარისკაცთა ფოტო
უცნობი ჯარისკაცი
კარლო ხმელიძე (მარჯვნივ) და გერონტი ქოქიაშვილი(მარცხნივ)
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი