თენგიზ კუპრაშვილი (ცენტრში) - უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
უცნობი სამხედრო პირი.
უცნობ სამხედროთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედრო პირებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნიდან მეორე), უცნობ სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი უცნობ ქალთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი უცნობ ქალთან ერთად.
უცნობი მამაკაცი ბავშვთან ერთად.
ორი ჯარისკაცი ტყის ფონზე.