თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) ორ უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (ცენტრში), უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროებთან ერთად.