თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ ახალგაზრდა სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცნობ სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნიდან მესამე) , უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (ზევით მარჯვნიდან მეორე) უცნობ სამხედროთა ჯგუფთან ერთად.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი.
უცნობ სამხედრო პირთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
სამხედროთა ჯგუფი. თენგიზ კუპრაშვილი (ზევით მარჯვნიდან მესამე)
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცხო სამხედრო პირთან ერთად.