ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
ლიდუსი ჩხეიძე შვილთან - ალიკ ჯაფარიძესთან ერთად.
ზაქარია (შაქრო) ჯაფარიძე
ალპინისტები მწვერვალზე.
მარცხნიდან: ლიდუსი ჩხეიძე, ალიკ ჯაფარიძე.
ლიდუსი ჩხეიძე, შვილთან - ალიკ ჯაფარიძესთან ერთად.
ლიდუსი ჩხეიძე
ნატა ვაჩნაძე