ცენტრში მიხეილ კობახიძე ბიძაშვილებთან ერთად
პროფესორი თორნიკე ეფრემიძე, ანრი რუხაძის ნათესავი, პროფესორი ანრი რუხაძე და მისი გერმანელი ასპირანტი ზიუნდერი წყალტუბოში
ნაზიკო ხმელიძე და იზოლდა (თიკო) ჩაჩხიანი წყალტუბოში
მაშო ღოღელიანი, იზოლდა (თიკო) ჩაჩხიანი, იამზე ვარდენის ასული დავითულიანი და სხვები.
შარდენ (შალვა) ჩაჩხიანი წყალტუბოში