სიღნაღი; ექთანი და ავადმყოფების ჯგუფი, სიღნაღის სავამდყოფოში. ზის პირველ რიგში, მარცხნიდან მესამე - ესმა ნადირაშვილი.
სიღნაღი.