დავით (დოდიკ) მურადოვი შვილთან, ალექსანდრე მურადოვთან ერთად იალტაზე