დამსვენებლთა ჯგუფი ბაკურიანში. ნელი ვაჩაძე (დგას, მარჯვნიდან მეორე)
დამსვენებელთა ჯგუფი ბაკურიანში
ნელი ვაჩაძე უცნობ დამსვენებლებთან ერთად
ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან პირველი) მეგობრებთან ერთად
დამსვენებელთა ჯგუფი ბაკურიანში, ნელი ვაჩაძე (წამოწოლილი)
ნელი ვაჩაძე მეგობართან ერთად
უცნობი საოჯახო ფოტო ბაკურიანიდან