ტრაქტორისტი-მექანიზატორი ბეჟან კრაწაშვილი, ქართული ჩოხით და "ტროფეი'' - გერმანული საბრძოლო დანით.
ნუკრიანი; კოლმეურნე შალიკო უსენაშვილი.
ნუკრიანი; დიმიტრი ნადირაშვილი, სკოლის დამთავრებისას.