ყირიმი, ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში.
ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში.