ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში.
ყირიმი, ევპატორია. იოსებ ფიფია სამკურნალოდ ყოფნისას ყირიმში.