სატრაქტორო ბრიგადის მზარეული - ხვთისო პოპიაშვილი
ილო სულაშვილი (,,სოფლის მახარობელი")
ნინო სეფიაშვილი
უცნობი ჯარისკაცი
უცნობი ფოტო
უცნობი ჯარისკაცი
ლენი თოფურიძე ( მარია ჰერცფელდის მეგობარი)