ლევან მასხულია
თამარ წულუკიძე
მარო ტატანაშვილი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. ბიბლიოთეკის წიგნთსაცავის ოთახი.
თამარ ვარაზაშვილის პორტრეტი