თბილისი. ჭუმბურიძე ქეთო. გადაღებულია საქართველოს სსრ დელეგაციის მოსკოვში სტუმრობიდან დაბრუნების შემდეგ.
მარია ჰოფმანის ბიძა, კარლ ჰოფმანი
შალვა კიღურაძის პორტრეტი