ადამ ჰოფმანი
თამარ ვარაზაშვილის პორტრეტი
ნატა ჩხეიძე
ნატა ჩხეიძე
დათიკო კიღურაძე
დათიკო კიღურაძე