პელაგია კონსტანტინოვა-ასათიანი
ლუდმილა ენუქიძე
ლუდმილა ენუქიძე, გარდაიცვალა 1925 წელს, 4 წლის ასაკში
ლუდმილა (მილოჩკა) ენუქიძე
ვლადიმერ ენუქიძე
ნინა ჯავახიშვილი-ენუქიძე
ვლადიმერ ენუქიძე
ნინო ჯავახიშვილი -ენუქიძე
ნინო ჯავახიშვილი