ლალი ალექსი-მესხიშვილი.
ლალი ალექსი-მესხიშვილი
ლალი ალექსი-მესხიშვილი
გიორგი ალექსი-მესხიშვილი ნადირობისას მის მონადირე ძაღლთან ერთად.
თემურ ხორავა
ლალი ალექსი-მესხიშვილი საკუთარი სახლის აივანზე.
ლალი ალექსი-მესხიშვილი