თენგიზ კუპრაშვილი.
უცნობი მამაკაცი სამხედრო ფორმით.
უცნობი მამაკაცი.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი სამხედრო ფორმით.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი.
თენგიზ კუპრაშვილი.