რუსუდან ხარაძე მთა-თუშეთში, აცვია თუშური სამოსი
თამარ ვარაზაშვილის პორტრეტი
თამარ ვარაზაშვილი 13 წლის ასაკში
თამარ ვარაზაშვილის პორტრეტი
თამარ ვარაზაშვილი მთა-თუშეთში ყოფნისას
თამარ ვარაზაშვილის პორტრეტი
თამარ ვარაზაშვილი კოლიმაზე, გადასახლებაში ყოფნის დროს
თამარ ვარაზაშვილი გორის ინსტიტუტში
თამარ ვარაზაშვილის პორტრეტი