პანტელეიმონ ტყემალაძე
ვლადიმერ ტყემალაძე
ვლადიმერ ტყემალაძე
ბიძინა ტყემალაძე
პანტელეიმონ ტყემალაძე
ვლადიმერ ტყემალაძე
პანტელეიმონ ტყემალაძე
ბიძინა ტყემალაძე
ვალერიან გოგუაძე