ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის საინფორმაციო სივრცე
ღია ბარათები
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის საგაზეთო, განცხადებების სტენდი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის 1957 წლის სპარტაკიადის ამსახველი ფოტობიულეტენი