კონსტანტინე ცინცაძე და ეთერ-თაკო ცინცაძე
უცნობი ოჯახური ფოტო
გრიგოლ ბარკალაია, ვაჟთან - ოტტო ბარკალაიასთან ერთად.
გრიგოლ ბარკალაია მეუღლესთან - ზინაიდა ჯანჯღავასა და ვაჟთან - ოტტო ბარკალაიასთან ერთად.