ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
მიხეილ კობახიძე (ზედა რიგში მარჯვნიდან პირველი), მეგობრებთან ერთად
შალვა კობახიძე (დგას - მარცხნიდან მეორე)
მიხეილ კობახიძე (მარჯვნიდან მეორე), უცნობ ახალგაზრდებთან ერთად
მიხეილ კობახიძე (დგას მარცხნიდან მეორე), ახალციხის სამხედრო ბანაკში ყოფნის დროს
ხის კენწეროში, ხმლით ხელში - ნესტორ ვაჩაძე
ნესტორ ვაჩაძე (მარცხნიდან პირველი, უჭირავს ინსტრუმენტი)
მარცხნიდან პირველი - ვერა ჭელიძე
ნესტორ ვაჩაძე - დგას, მარცხნიდან მეოთხე
ნელი ვაჩაძე (მარცხნიდან პირველი) - უცნობ ჯგუფთან ერთად
ნელი ვაჩაძე - მარჯვნიდან მესამე ( თეთრი შლიაპით)