სერგო გოცირიძე.
სახლი სტავროპოლში.
სერგო გოცირიძე შვილიშვილთან ერთად.
ლეონჰარდ გენტე მეუღლით (მირა).
სტავროპილი, 1917 წლის 8 მარტი.
უცნობი ფოტო.
უცნობი ბავშვები.
ვ. ერემენკო
მირა, ლეონჰარდ გენტეს მეუღლე.