ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
უცნობ სამხედრო პირთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი (ზევით მარჯვნიდან მეორე) უცნობ სამხედროთა ჯგუფთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნიდან მესამე) , უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცნობ სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ ახალგაზრდა სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცხო სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ), უცნობ სამხედროებთან ერთად ტყის ფონზე.
უცნობი ფოტო.