ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
უცნობ ადამიანთა ჯგუფი.
უცნობი ფოტო.
სანიტარული მატარებელი.
უცნობი ფოტო.
კრიმონ გაგნიძე (მარჯვნივ) უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
უცნობ ქალთა ჯგუფი.
უცნობი ფოტო ძეგლის ფონზე.
სამხედრო მატარებელი, უცნობი პერსონალი.
სამხედრო მატარებელი უცნობი პაციენტებით და სამედიცინო პერსონალით.
კრიმონ გაგნიძე.