ნუკრიანი; ქალების ჯგუფი 8 მარტის აღნიშვნისას. დგას მესამე რიგში, მარცხნიდან მეშვიდე - ესმა ნადირაშვილი. ზის პირველ რიგში, მარცხნიდან მესამე - მანანა ნადირაშვილი-კრაწაშვილი.
ნუკრიანი; გაკვეთილი ნუკრიანის სკოლაში. დგას - იოსებ ნიკოლოზის ძე ნადირაშვილი, პედაგოგი. კედელზე გაკრულია სამხედრო მომზადების გაკვეთილის თვალსაჩინოება - სამწყობრო მომზადების პლაკატი.