ორი ჯარისკაცი ტყის ფონზე.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) ორ უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
უცნობი ახალგაზრდა მამაკაცი სამხედრო ფორმით.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი ბუნებაში.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი მინდორში.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი.
თენგიზ კუპრაშვილი(მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.