მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, ქალის ფიგურა, თიხა, ჭიქურები.
ცენტრში დავით ბაქრაძე და ს. კოვპაკი
ცენტრში დავით ბარბაქაძე და ს. კოვპაკი
დავით ბაქრაძე და ს. კოვპაკი უცნობ ჯგუფთან ერთად