მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე შვილთან, ჯინა ჯაჯანიძესთან ერთად.
ჯინა ჯაჯანიძე, მარია ჰერცფელდის ქალიშვილი.
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე შვილთან, ჯინა ჯაჯანიძესთან ერთად.
ჯინა ჯაჯანიძე, მარია ჰერცფელდის ქალიშვილი