მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე (მარჯვნიდან პირველი), შარლოტე ნიჟარაძე ( მარცხნიდან მეორე), ჯინა ჯაჯანიძე (მარცხნიდან მესამე), გივი ქუთათეაძე (მარჯვნიდან მესამე) ალიკო (მარჯვნიდან მეორე), გრეტა ( შუაში)
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე ( მარჯვნიდან მეორე), რაფო ნიჟარაძე ( მარცხნიდან პირველი), მისი ცოლი შარლოტე ნიჟარაძე ( მარცხნიდან მეორე), ლენი თოფურიძე ( შუაში), გრეთე ( მარჯვნიდან პირველი)
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე ( მარჯვნიდან პირველი), ილიკო ქურდიანი (არქიტექტორ არჩილ ქურდიანის ძმა) ( მარჯვნიდან მეორე)
მარია ჰერცფელდი-ჯაჯანიძე (მარცხნივ) და მისი მეგობარი ზუზი ქუინე.