რაისა აბრამია-მიქაძის საპასპორტო პორტრეტი
რაისა აბრამია-მიქაძე