ვასილ მარგველაშვილი, ტიტე მარგველაშვილის ძმა.
ვასილ მარგველაშვილი, ტიტე მარგველაშვილის ძმა
ვასილ მარგველაშვილი, ტიტე მარგველაშვილის ძმა
სიმონ ხეჩინაშვილი, ტიტე მარგველაშვილის სიმამრი
ვასილ მარგველაშვილი, ტიტე მარგველაშვილის ძმა
მარიამ ხეჩინაშვილი-მარგველაშვილი , ტიტე მარგველაშვილის მეუღლე.