მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, ქალის ფიგურა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, კაცის პორტრეტი
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. კაცის პორტრეტი.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი