ზაქარია (შაქრო) ჯაფარიძე
ალპინისტები მწვერვალზე.
ნატა ვაჩნაძე