მარიამ კონსტანტინეს ასული ვაჩნაძე-ალექსი-მესხიშვილი
მარიამ კონსტანტინეს ასული ვაჩნაძე-ალექსი-მესხიშვილი
ნინო ვლადიმერის ასული ალექსი-მესხიშვილი