მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. ბრინჯაოს სკულპტურა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, ქალის ფიგურა
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, კაცის პორტრეტი.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, შანდალი, ქალის ფიგურა, თიხა
მარია ჰერცფელდის ნამუშევრები: ფერწერა -ტილო ,ზეთი, კერამიკა და ბრინჯაო
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, სკულპტურა, თიხა
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი, ლარნაკი, თიხა
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი. სკულპტურა.
მარია ჰერცფელდის ნამუშევარი.