კონსტანტინე არჩვაძე და ნინო ალექსანდრეს ასული ქერაშვილი
ნინო ქერაშვილი და თამარ არჩვაძე მგალობლიშვილი ვაჟთან, პავლე არჩვაძესთან ერთად
გიორგი პავლეს ძე არჩვაძე და მანუშა ოდიშარია
კონსტანტინე არჩვაძე ვაჟიშვილთან, პავლესთან ერთად
გიორგი პავლეს ძე არჩვაძე ოჯახთან ერთად
უცნობი ჯგუფური ფოტო, მათ შორის კონსტანტინე არჩვაძე
კონსტანტინე არჩვაძე ქალიშვილთან, თამართან ერთად
მელიქ-ფაშაევის ოჯახი სოხუმში